Недялка Кузманова Недялка Кузманова Счетоводител

Салдо за банкова сметка във валутаРъководител на ЕТ открива банкова сметка във валута. На края на отчетният период салдото в баланса как ще се покаже - във валута или лева?

Благодаря!Отговори

  • В баланса на фирмата в края на всеки отчетен период салдото по банковите сметки във валута се посочват задължително в български левове.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->