Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Данъчно третиране и документиране на доставки на стоки или услуги, платени от българска транспортна фирма чрез ШЕЛ карта в чужбинаДружеството извършва транспортна дейност със собствен товарен автомобил. При пътувания в чужбина закупените горива, пътни такси, евровинетки и др. разходи обикновено се заплащат чрез ШЕЛ карта. За тези доставки получаваме фактури на немски език, преизчислени в лева, в които фигурират данните на ШЕЛ ЕАД България, както и на чуждестранния доставчик, предоставил стоката/услугата. Данните на чуждестранния доставчик обикновено не са пълни – посочва се неговото име и пощенски код, без пълен адрес и идентификационен номер. Фактурите се плащат в лева по сметка на ШЕЛ ЕАД - България. Платеният ДДС в чужбина ни се възстановява чрез чуждестранен оператор – FDE, с който ШЕЛ работи. Сумата се приспада от дължимите на ШЕЛ ЕАД България суми, като се документира с кредитно известие, издадено от ШЕЛ ЕАД България, където е посочен и чуждестранният оператор – FDE. Прилага се т.нар. „нетно възстановяване” – сумата за възстановяване се намалява с удържана такса за възстановяването.

При така посочената фактическа обстановка имаме следните въпроси във връзка със задължението за самоначисляване на ДДС от получателя на услугите, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗДДС:

1. В случая на платените суми чрез ШЕЛ карта, кой се явява доставчик – ШЕЛ ЕАД България или чуждестранния доставчик, предоставил стоката/услугата?

2. Кои от изброените сделки за услуги в чужбина са с място на изпълнение на територията на страната – пътни такси, винетки, такси за паркинг, такси за фериботи?

3. Трябва ли да си самоначислим ДДС за таксата за възстановяване (за ползване на услугите на FDE), която ни се удържа от сумата на възстановеното ДДС от чужбина?

4. Има ли значение, във връзка със самоначисляване на ДДС от получателя, начина на документиране на доставките за предоставени услуги от чуждестранен доставчик, чието място на изпълнение е територията на страната. Някои от пътните такси, такси за паркинги, такси фериботи и др., се плащат в брой и за тях обикновено получаваме не фактури, а квитанции за платена сума от чуждестранни доставчици. Трябва ли в тези случаи да си самоначисляваме ДДС за получените услуги, ако те попадат в разпоредбите на чл. 82, ал. 2 от ЗДДС?Отговори

 • Здравейте ,Анелия. Не бих могла да Ви бъда от полза за всички въпроси,които сте задали ,но мога да Ви помогна със следното / да уточня, че работа във фирма с международен товарен автомобилен транспорт и съм запозната с фактурите/
  1 /пътни и винетни такси , а така също и мостове и паркинги се отнасят към услугите с място на изпълнение извън територията на страната . Изрично в чл21 ал.2 и ал 4 е посочено ,че когато услугата е свързана с недвижим имот в т.ч. и пътна инфраструктура - мястото на изпълнение на доставката е там където се намира имота- и следователно не се издава протокол по чл117 и не се начислява ДДС
  2 / що се отнася до фериботите лично аз издавам протоколи и начислявам ДДС съгласно чл.22 ал3 от ЗДДС , защото транспорта с ферибот е приравнен на транспортната услуга , там закона ни препраща към чл21ал 2и3 и следователно като получатели на услугата начисляваме 20% ДДС
  3 / относно квитанциите - те не са данъчен документ - а са счетоводни документи.)Данъчните документи са фактура,известие към фактура и протокол.
 • Потвърждавам коректността на горния коментар.

  В допълнение мога да кажа, че следва да се самоначисли ДДС за услугите по възстановяване на ДДС. По отношение на документите - въпросът е релевантен само по отношение на онези услуги, които са с място на изпълнение в България (най-вече фериботните такси) - считам, че трябва да самоначислявате ДДС, независимо дали е фактура или квитанция.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->