melani melani melani melani Потребител

Разходи за гориво за данъчни целиАко собственик или управител на фирма използва лек автомобил собственост на фирмата, но същевременно автомобилът се предоставя за служебни цели, свързани с дейността на фирмата, как се признават разходите по поддръжка, разходите за гориво за данъчни цели и ползва ли се данъчен кредит по ЗДДС върху тези разходи? Как се признават за данъчни цели по ЗКПО разходите свързани с лек автомобил в този случай?Отговори

 • Здравейте,

  Ползването на данъчен кредит по ЗДДС е обвързано с това дали автомобилът е лек (места по-малко от 6+1) или не. Само за точно определени бизнес дейности се ползва данъчен кредит и за леки автомобили, но Вие не сте споменали да се занимавате например с таксиметрови превози или охрана.

  Облагането по реда на ЗКПО следва различни принципи. Тук е важно не дали автомобилът е лек, а за каква дейност се ползва:
  - управленска дейност - в този случай се дължи 10% данък върху експлоатационните разходи за автомобила (гориво, поддръжка и подобни)
  - друга дейност (оперативна, административна) - не се дължи данък върху разходите, т.е. те са данъчно признати, но трябва да се попълват пътни листа

  Тъй като Вие сте управител, е вероятно да ползвате автомобила както за управленски, така и за други нужди, в който случай данък се дължи пропорционално на километрите, изминати в рамките на управленската дейност.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->