Таня  Тинчева Таня Тинчева Потребител

Счетоводно отчитане на дърводобиваКак се отчита добиването, извозването и продажбата на дървен материал и дърва за огрев?

Разполагаме с договор със собственик на гора за продажба на гората или пълномощно от собственика за извършване на сеч, извоз и продажба на добитата дървесина от даден имот. Следва позволително за сеч издадено от ИАГ, примерно: 1. Едра строителна дървесина - 10 куб.м., 2.Дърва - Цер - 36 куб.м. , келяв габър - 6 куб.м., с допълнителни изисквания изсичане на подлеса, срок за провеждане на сечта и извозване на материалите от сечището от 20.11,2011 до 20.12.2011.и временен склад. Издадени са превозни билети в които количествата отговарят на разрешените и добити дърва, но единия екземпляр от превозния билет е за лицето закупило дървата а другия е в кочана който остава в горското /РДГ/Отговори

  • Здравейте,

    Това е твърде специфична материя. Препоръчвам да се свържете директно с нашия офис, за да можем да обсъдим въпросите в по-голям детайл.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->