Pepa Kazakova Pepa Kazakova счетоводител

Определяне на счетоводна амортизацияНеспазване ли е на МСС 16 ако данъчно определената амортизация съгл. ЗКПО е и счетоводна амортизация съгл. МСС 16? Ако МСС 16 позволява амортизацията съгл.ЗКПО да бъде и счетоводна амортизация съгл. МСС 16, то как да се оформи това документално за да няма проблем с одиторите?Отговори

 • Здравейте,

  Няма никаква връзка м/у ЗКПО и МСС 16 по отношение на полезния живот на активите.

  Закона третира максималните амортизационни норми по категории активи (максималния размер на амортизации, който ше бъде данъчно признат), докато МСС предписва амортизацията (счетоводна, в стандартите не се говори за данъчна) да бъде обвързана с реалния полезен живот на актива.
  Полезният живот е този, който е определен от Ръководството на Дружеството, взимайки под внимание всички фактори - характеристиките на актива, начина по който той ще се използва, начина и времето в което ще се черпят икономическите изгоди от него и т.н..

  Не е изключено счетоводния полезен живот на актива (т.е. счетоводната му амортизация), определен от Ръководството, да съвпада с данъчно признатия живот за същата група активи в ЗКПО, но това практически е почти невъзможно.

  Все пак, ако документирате и аргументирате добре решението на Ръководството за определения полезен живот (сходен с този в ЗКПО), то не би трябвало да имате проблем с одита.

  Поздрави и успех,
  Борис Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->