Димитричка Петрова Димитричка Петрова ТРЗ

Отпуск при пенсиониранеПрез м. април 2012 година служител от фирмата навършва пенсионна възраст. На 28.12.2011 година същият подаде молба за платен отпуск, който освен това е и извън график. Молбата му е да ползва отпуск в целия размер, който му се полага за 2012 година. Със сигурност, служителят ще се пенсионира, ще му бъде отправено 1-месечно предизвестие.

Въпросът ми е какъв размер на отпуск му се полага - целия размер за 2012 година или пропорционално на времето, което ще му бъде признато за трудов стаж, т.е. до м.април?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно чл. 33, ал.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е възможно платеният годишен отпуск да се използва в пълния му размер, преди да е изтекла годината и преди да се прекрати трудовото правоотношение. В този случай не се дължи обезщетение от служителя на предприятието за частта от отпуската, за която не са отработили съответното време.
  Ако платеният отпуск, който лицето иска да ползва е извън приетия вече график, то работодателя има пълно право да му откаже ползването на платен отпуск в такъв размер. В твърдение на това, прилагам следното писмо на Министерство на труда и социалната политика.

  Писмо на МТСП № 94-СС-180 ОТ 25.05.2011

  Задължението на работодателя да разреши ползване на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск е само, когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика.
  Начинът на ползване на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от Кодекса на труда (КТ), съгласно който платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Сега действащата разпоредба на чл. 173, ал. 1 и 2 КТ предвижда, че до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването на платения годишен отпуск от работниците и служителите след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, а от своя страна всеки работник или служител е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година.
  Според чл. 173, ал. 8 КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Следователно задължението на работодателя да разреши ползването на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск е само, когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика. Ако работникът или служителят пожелае да ползва платен годишен отпуск "по лични причини" за период, който не е посочен в графика, работодателят не е длъжен да го разреши. Ако работодателят разреши ползването, по наше мнение няма да е необходимо изменение на графика по реда на чл. 173, ал. 1 КТ, тъй като причините, при възникването на които се налага изменение на графика по този ред, са изрично регламентирани в чл. 37в, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->