create 1234 create 1234 Потребител

Кога закръгляме към всеки пълен лев- Съгласно чл.48, ал.8 в сила и от 01.01.2011 г. от ЗДДФЛ се закръгля към всеки пълен лев ОБЩАТА годишна данъчна основа.
- Съгласно чл.49 работодателят изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения.
- Съгласно чл.45 работодателят издава служебна бележка за доходи от трудови правоотношения.


До тук всичко е нормално. Работодателя издавайки служебна бележка не закръгля към всеки пълен лев. Това се прави с годишната данъчна декларация на лицето, събираща всички доходи, като ОБЩАТА годишна данъчна основа се закръгля към всеки пълен лев.

Да, обаче НАП публикува образеца на Служебната бележка по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ, където на ред 13 посочва, че сумата се закръгля към всеки пълен лев.

Въпросът ми е: При преизчисляване на годишния размер на данъка върху доходите по трудови правоотношения и издавайки служебни бележки за това, следва ли да закръгляме към всеки пълен лев?Отговори

  • Здравейте,

    За 2011 г. закръгляването до пълен лев на сумата на данъка се прави както при попълването на годишната данъчна декларация, така и при преизчисляването на данъка от работодателя. Обръщам внимание обаче, че това закръгляне касае само сумата на остатъка, т.е. дължимият данък за годината минус авансово внесения данък.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->