Областна дирекция "Земеделие" Областна дирекция "Земеделие"

Надвнесен данък по ЗКПОЗдравейте,

Ние сме бюджетна организация - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, имаме приходи от отдаване под наем на земеделски земи, за които внасяме корпоративен данък 3% и попълваме декларация по чл.252 от ЗКПО.

Въпросът ми е: Надвнесения данък от прихода към 2011 година как трябва да го прихванем от дължимия данък през 2012 г., в самата декларация Образец 1040 попълваме Таблица 1 и на ред 11 остава разликата, която трябва да прихванем, трябва ли още нещо да направим и в следващата година как да го отразим като внесен ли?

Благодаря Ви!Отговори

  • Здравейте,

    На база на информацията, която давате, предполагам, че декларацията Ви по чл. 252 от ЗКПО е вярно попълнена. В тази връзка няма какво повече да правите по самата годишна декларация.

    След като имате надвнесен данък от месечните вноски през 2011 г., то имате право да приспадате разликата отдължимите месечни вноски за 2012 г. Процедурата за приспадане е чисто счетоводно-техническа. Понастоящем имате дебитно салдо по сметката за задължение за Алтернативен данък. Текущо през годината ще начислявате дължимите месечни вноски за данъка, като кредитирате същата счетоводна сметка. С други думи, технически погледнато, приспадането представлява кредитирането на сметка с дебитно салдо. Следователно ще дължите данък за ефективно внасяне едва когато сметката Ви излезе на кредитно салдо след начислението за съответния месец.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->