jeni yoveva jeni yoveva Потребител

Самоначисляване на ДДС при туристически услугиЗдравейте, бих искала да попитам приложим ли е чл.82 от ЗДДС (или друг член за самоначисляване) за български туроператор и каква е процедурата в следните случаи:

1) Български туроператор издава фактура за хотелско настаняване в хотел в България към свой клиент-чуждестранен туроператор с 9% ДДС. Получена е фактура без ДДС от Кипърска фирма - следва ли да се издаде протокол по чл,117 за самоначисляване на ДДС? Протоколът следва ли да бъде отразен и в дневника на покупките ( туроператорът има право на данъчен кредит за получени туристически услуги)?

2) Български туроператор издава фактура за хотелско настаняване в хотел в България към свой клиент-физическо лице, без ДДС, на основание чл,86, ал.1 ППЗДДС. Получена е фактура без ДДС от Кипърска фирма - следва ли да се издаде протокол по чл,117 за самоначисляване на ДДС? Протоколът следва ли да бъде отразен и в дневника на покупките ( туроператорът няма право на данъчен кредит за получени туристически услуги)? Коя ще е стойността на данъчната основа на протокола, когато облагаема доставка за туроператора е само маржа? Ако не следва да се издава протокол за самоначисляване на ДДС, на база на кой член ( в досега действащото указание за облагане на туристически услуги беше описано, че член 21 е приложим когато не се ползва маржовата схема)?Отговори

 • Здравейте,

  Ако правилно разбирам запитването, то при Вас има една малко странна верига на доставките:

  български хотел --> кипърска фирма --> български туроператор --> 1. чужд туроператор или 2. краен клиент

  Започвам от там, че българският хотел, приемайки, че е регистриран по ЗДДС, е начислил българско ДДС на кипърската фирма, тъй като хотелът се намира в България.

  След като кипърската фирма не Ви е начислила българско ДДС, значи че или тя не е регистрирана по ЗДДС в България (и не може да си възстанови начисления й от хотела ДДС) или ползва неправилно облагане на маржа (в презумпцията, че и тази фирма е туроператор). И в двата случая е проблем само на кипърската фирма, стига обаче тя да не е включила това ДДС като компонент от крайната цена към Вас, в който случай Вие също няма да можете да възстановите ДДС-то от хотела.

  Независимо от горното настаняването, което кипърската фирма Ви е префактурирала, продължава да бъде с място на изпълнение в България. И действително, ако кипърската фирма не е установена в България (напр. няма тукашен офис), то Вие имате задължението да си самоначислите ДДС 9% върху данъчна основа - цената по фактурата от кипърската фирма. Ако в тази цена е включен и ДДС компонентът (макар да не е показано), то ще се окаже, че има двойно облагене с ДДС за една и съща услуга.

  Освен в дневник продажби, сте длъжни да включите протокола за самоначисляване и в дневник покупки. Данъчен кредит обаче ще ползвате само във Вариант 1 (чужд туроператор), т.е. когато не прилагате облагането на маржа.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->