Петър Илиев Петър Илиев Ms AN МК

Счетоводно завеждане на ДМАДМА на ООД - офис сграда, от който едно помещение е преобразувано в гараж, който е деклариран в общината като отделен ДМА. Има съставен нотариален акт за това.

Как следва да се постъпи при счетоводното завеждане на новия ДМА: 1. С каква цена на придобиване следва да се запише в амортизационните планове?

 2. Как следва да се оформи стойността на останалата част от офиса? 

 3. Може ли това да стане с протокол за въвеждане в експлоатация или с решение на общото събрание?

Отговори

 • Здравейте,

  Ако правилно разбирам въпроса, общата сума на активите, които притежавате, не се променя. Вие само преобразувате актив от един в друг вид. В този смисъл с каквато сума заведете гаража, с такава ще трябва да намалите стойността и на сградата. С какъв документ оформяте това преобразуване е изцяло въпрос на вътрешна организация и процедури и няма пряко отношение към счетоводството. Все пак решение на Общото събрание по такъв въпрос изглежда малко пресилено.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->