Мария Шопова Мария Шопова Потребител

Дружествен дял данъциООД с трима съдружници. Единия съдружник почина, останалите двама съдружници решават, че няма да приемат наследниците на починалия в дружеството. Всеки един от съдружниците е внесъл по 500 лв. капитал при регистрация на дружеството, общо 1500 лв. След смъртта на съдружника, останалите двама довнасят по 250 лв капитал. На наследниците на починалия съдружник се изплащат 4000 лв. дружествен дял.

Какви данъци се дължат за този изплатен дял? Кой ги плаща - наследниците или фирмата трябва да ги удържи?Отговори

  • Здравейте,

    Вашият въпрос касае начисляването и удържането на окончателен данък по ЗДДФЛ върху разпределения ликвидационен дял на наследниците на покойния съдружник.

    Данъчната основа за облагане е 3 500 лв. (разликата между изплатения дружествен дял и внесения при учредяването капитал). Приложимата данъчна ставка е 5%. Това прави сума на дължимия окончателен данък в размер на 175 лв. Тази сума се заплаща от фирмата чрез удържането й от сумата на дължимия дружествен дял. С други думи наследниците трябва да получат 3 825 лв.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->