dimo braikov dimo braikov Потребител

Включване на начислени лихви по заеми в дневника на продажбитеИнтересувам се начислените (но неплатени) лихви по заеми включват ли се в дневника за продажбите в месеца на начисляване на прихода? С какъв документ (фактура или протокол чл.46 от ЗДДС – доставката е освободена; финансови услуги) да се включват в дневника?

Има ли разлика в третирането на начислени (но неплатени) и на начислени (платени) лихви?Отговори

 • Здравейте,

  По принцип приходите от лихви трябва да се включват в дневника за продажбите в месеца на начисляването им, тъй като представляват цената, т.е. данъчната оснава, на финансовата услуга, освободена по ЗДДС. Идеята е да се формира коефициент на частичен данъчен кредит, след като фирмата извършва както облагаеми, така и освободени доставки.

  Отчитането в дневник продажби следва да е на база на начисление, а не само плащане, тъй като начислението отразява оказаната услуга (паричният заем е предоставен и все още не е върнат).

  За целите на документирането на доставката не сте задължени да издавате фактура, нито протокол. Може да документирате с един общ Отчет за извършените продажби за целия месец.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->