Потребител

Подаване на VIES декларацияКъм днешна дата фирмата ни издава фактура за ВОД на продукция. С тази фактура достигаме годишен оборот 50 000 и ще се регистрираме по ЗДДС. Необходимо ли е да подаваме и VIES декларация за тази вътреобщностна доставка?Отговори

  • Здравейте,

    Краткият отговор е - Не, не трябва.

    По-дългият би обърнал внимание на това, че досега Вие всъщност не сте имали ВОД, тъй като все още не сте били регистрирани по закона. Съответно Вашият европейски контрагент не е отчитал ВОП. В действителност доставките Ви са оставали необложени с ДДС по реда на облекчението за малки предприятия. Едва след регистрацията Ви ще може да се говори за ВОД и подаване на VIES, но само за доставките след датата на регистрацията Ви.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->