jeni yoveva jeni yoveva Потребител

Упражняване правото на данъчен кредит от туроператорЗдравейте, имам следния казус във връзка с промяна на данъчния статут на доставката на туристически услуги туроператор-туроператор:

2011 г. туроператор е извършил авансово плащане към хотелиер за настаняване през м.01.2012 и фактурата е отразена в дневника на покупките за м.12.2011 г без право на данъчен кредит, съгласно законодателството към него момент. Как следва туроператорът да упражни правото си на данъчен кредит при настъпване на данъчното събитие, при положение, че хотелиерът си е издал фактурата с 9% , (за тази доставка няма промяна в данъчния статут ) и няма да получа от него протокол за анулиране и нова фактура? Параграф 23 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.1012 г регламентира получените авансови плащания и това как да си внесем данъка, но не и как да си упражним правото на данъчен кредит.

Имам и фактури за авансови плащания, които касаят настанявания в хотели през 2011г и 2012 .г., като част от тях касаят пътуващи лица, другата част - туроператори, т.е следва да се ползва данъчен кредит на част от стойността на фактурата.Отговори

  • Здравейте,

    Съгласен съм, че този въпрос не е изрично уреден в закона. И това е един от многото въпроси, касаещи ДДС третирането на туристическите услуги, които продължават да стоят отворени вече някои втора година, а други - още по-дълго време.

    Чисто практически считам, че най-удобният подход (а не най-законосъобразният, тъй като ясен законов регламент няма) би бил да анулирате записите от 2011 г. в първия ви удобен за това месец от 2012 г. и да въведете на ново фактурите с право на данъчен кредит.

    Поздрави,
    Пламен Донев

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->