Румяна Михайлова Румяна Михайлова ФорКом счетоводител

Задължителна регистрация по чл.132(1) ЗДДС"Х" ЕООД купува 100% от капитала на дружество "Y" ЕООД. Прехвърлянето на дяловете е извършено при условията на чл. 129 от ТЗ, с договор за покупко-продажба на дялове. Продавачът на дяловете е АД, регистрирано по ЗДДС. Купувачът "Х" ЕООД не е регистриран по ЗДДС. Дружеството, чийто дялове са предмет на договора ("Y" ЕООД), е регистрирано по ЗДДС.

Въпросът е към датата на вписване на продажбата в Агенция по вписванията, подлежи ли дружеството-купувач "Х" ЕООД на задължителна регистрация по чл.132(1) ЗДДС и сделката попада ли в обхвата на сделките по чл.10, ал.1 ЗДДС?Отговори

  • Здравейте,

    Покупко-продажбата на дялове не попада в обхвата на чл. 10 от ЗДДС. Съответно за купувача на дяловете не възниква задължение да се регистрира по ЗДДС.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->