Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Инвестиционни имотиЗдравейте отново! Честита Нова 2012г.! С пожелание за драве, късмет и творчески успехи за целия екип.

Имам казус, с който никога не съм се занимавала. Мой клиент е собственик на земя и новопостроена жил. сграда придобита чрез строителство чрез възлагане. 8 апартамента и 2 магазина. Имотът е с разрешение за ползване от юни 2011 година, като е заприходен по себестойност. Апартамените са построени с цел продажба и тях съм ги завела заедно със земята по сметка от гр.30/613 -активи придобити чрез строителство с цел продажба. На тях амортизация не начислявам. Но магазините са отдадени под наем от месец септември с цел увеличаване на капитала, не се ползват от фирмата за собствени нужди. Четох МСС 40, че тях трябва да ги заприходя като инвестиционни имоти по сметка 224/613 също по себестойност. На тях им начислявам амортизация от месеца в който реално са отдадени под наем (Приходи от наем срещу разходи за амортизация). Тъй като те са новопостроени и за тях в момента не се правят доплънителни разходи единственото което съм наясно е да начисля амортизация.

Дебит 603/Кредит 2417 - амортизация на инвест. имоти по 4% данъчна ставка. Въпросите ми са няколко.

1. Правилно ли съм ги приела като такива имоти? Какви счет.записвания трябва да направя във връзка с придобиването им, начислява ли се амортизация как се осчетоводява?, каква ще е балансовата стойност на тези апартаменти? Трябва ли да правя обезценка на тях? Какво отражение намират в баланса/къде да ги включа/?, Как стои въпроса със САП И ДАП? Ще има ли временни разлики?

2. По отношение за земята-в коя сметка да я водя? Като актив/201/ или на принципа на апратаментите/301/? Тъй като тя също се продава /ид.част/заедно със апартаментите и дворно място.

Много ще ви бъда признателна и предварително Ви благодаря за бързия и компетентен отговор тъй като това ще ми и важно за год. приключване и за съставвянето на ГФО.

Поздрави.Отговори

 • Здравейте,

  1. Правилно сте класифицирали магазините като инвестиционни имоти, щом като те няма да се продават, а ще се отдават под наем. Начислявате амортизация, щом така сте избрали, но имате вариант и да не начислявате счетоводна такава, ако изберете метода на справедливата стойност за отчитане на инвестиционни имоти. За данъчни цели обаче тези имоти винаги се амортизират.

  2. Правилно сте класифицирали апартаментите като краткотрайни активи (всъщност материални запаси - продукция), щом като те ще биват продавани. Все пак тук условието е апартаментите да бъдат продадени в рамките на обичайната икономическа дейност на фирмата, т.е. в момента активно да се търсят купувачи и да се сключват сделки. Ако целта на ръководството е все пак да задържи за известно време продажбата им докато има положително развитие на пазара на недвижими имоти, то тези апартаменти трябва да се класифицират не като краткотрайни активи, а като дълготрайни и по-точно - отново инвестиционни имоти. При сега избраната класификация Вие няма да имате амортизиране на тези апартаменти нито в САПл, нито в ДАПл.

  3. Относно земята - считам, че коректното й класифициране трябва да следва класификацията на апартаментите (т.е. като краткотраен актив - стока), след като ще бъде продавана заедно с тях.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->