Милена Катрева Милена Катрева Потребител

Актив и пасив по отсрочени данъциЗдравейте,

- През 2008 г. ООДд има непризнати разходи за лихви в р-р на 8622 лв. от справката в ГДД за регулиране на слабата капитализация увеличавам финансовия резултата с 8622 и начислявам 497/123 с 862,20.
- През 2009 също има увеличение и непризнати лихви в р9р на 12000,00 лв. Тук взимам счетоводни статии 123/497 с 862,20 и 497/123 с 1200,00.
- 2010 ситуацията е същата - има увел. на ФР и непризнати лихви 55000 123/497 1200,00 и 497/123 с 5500.
- Сега през 2011 има отрицателна величина на от справката за слабата капитализация в размер на 20000 лв.

Въпросът ми е до какъв размер мога да си приспадна непризнатите разходи за лихви от 2008 до 2010 и какви счетоводни статии да взема за отсрочен актив и пасив?Отговори

 • Здравейте,

  Считам, че сте допуснали грешка по отношение на кредитирането на с-ка 497 за 2009 и 2010 г. В този смисъл салдото по с-ка 497 понастоящем не е коректно.

  По отношение на резултата за 2011 г. предполагам, че под отрицателна величина в справката за слабата капитализация в ГДД имате предвид разликата между 75% от печалбата преди лихви и данъци (EBIT) и нетната сума на разходите Ви за лихви. Ако това е така и изчислението Ви е правилно, то ще можете да приспаднете цялата сума от 20 000 лв. от натрупаните през предходните години непризнати разходи за лихви в режим слаба капитализация. Това означава да посочите цялата сума от 20 000 лв. в намаление в ГДД.

  В този случай ще имате вече основание да кредитирате с-ка 497, което отразява намалението на сумата на отсрочения данъчен актив за конкретно тази данъчна временна разлика.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->