Redjep Ahmed Redjep Ahmed Потребител

Доставка на една услуга към двама клиентиEVN доставя електро енергия на ЕТ. На последната фактура има надвнесена сума от 100 лв. Ел. Енергията се прехвърля на ЕООД, като EVN си прихваща 100-те лева от ЕТ-то и ги осчетоводява в партидата на ЕООД-то.


С какъв документ да си осчетоводим плащането?Отговори

  • Ами, аз не разбрах точно какво се е случило...
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->