Дора Христова Дора Христова Потребител

Влагане на лични средства на собственик в ЕООДФизическо лице тегли заем от банка и използва средствата като оборотни в собственото си ЕООД. Задължително ли трябва ЕООД да сключи договор за заем с пазарна лихва? Трябва ли физическото лице да деклараира в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?Отговори

  • Задължително ако е дало оборотни средства
  • За данъчни цели е задължително. Дори и средствата да са били предоставени безвъзмездно, лицето ще се обложи върху условен лихвен доход на базата на пазарен лихвен процент. Предоставените средства се декларират с ГДД по ЗДДФЛ, ако е превишен прагът от 10 000 лв. (за предоставените средства за 2012 г.), съответно 40 000 лв. (общо неизплатени обратно суми предоставени през предходните 5 години).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->