Stelian Marashliev Stelian Marashliev Потребител

Данъчно облагане на едноличен търговец като земеделски производителМоже ли ЕТ да не води счетоводство като земеделски производител и да ползва правото на 60% нормативно признати разходи?

Как се декларира селскостопанска продукция която не се реализира в същата календарна година в която е произведена?Отговори

 • Здравейте,

  След като имате регистрирано ЕТ, Вие сте длъжни по ЗСч да водите нормално счетоводство, т.е. да отчитате реалния размер на своите приходи и разходи. Имате обаче право да Ви бъде преотстъпен (т.е. да не го плащате) дължимия данък в размер до 60%, ако отговаряте на условията за данъчно облекчение на земеделски производители по ЗКПО.

  Отчитате облагаеми приходи от дейността за реално продадената земеделска продукция, а не за произведената. Произведена и непродадена продукция не се декларира в годишна данъчна декларация, а се посочва като краткотраен актив във Вашия баланс, ако изготвяте такъв.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->