dimi petrova dimi petrova Потребител

Неотразен аванс при окончателно плащанеС-но договор за СМР и платен аванс, за сумата на който е издадена фактура на клиента. При окончателното плащане е издадена фактура само с разликата между Протокол 19 и полученият аванс.

Моля за вашето становище какви дайствия да предприема?Отговори

  • В какъв смисъл? Кое точно Ви притеснява?
  • Пусни нулева фактура с цялата стойност на СМР-то, за да можеш да покриеш пуснатия аванс.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->