Maria Kamenova Maria Kamenova Потребител

Облагане върху дарениеСъдружник в ООД с 50%-во дялово участие, прави дарение на съпругата си на собствения си дял в размер 2 500,00 лв. (различен от настоящата продажна цена). Подлежи ли на облагане или на санкции?Отговори

 • допуснала съм грешка в изписването - моля да не се чете /различен от настоящата продажна цена/, коректен запис е / цената на дела е по-ниска от пазарната му оценка /
 • Здравейте,

  Прочетено и по двата начина, няма местен данък по ЗМДТ за дарението, тъй като даренията между съпрузи не се облагат с този данък.

  Ако Вие, като дарител, искате да ползвате данъчно облекчение за дарение по ЗДДФЛ, то съпругата Ви трябва да попада в някоя от категориите надарени лица.

  Съпругата Ви от своя страна няма да може да приспада разходи от сумата на получените евентуално в бъдеще доходи от продажбата на тези дялове, тъй като стойността на придобиването им е нула (подарени са).

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->