Стоянка Димитрова Стоянка Димитрова счетоводител

Деклариране на данък при източникаКак да декларираме удържан и внесен в края на м.12.2011г. данък от ликвидационни дялове от ликвидация на ООД, удържан на физически лица от България /чл.38(1)т.2а от ЗДДФЛ/? Подадохме декларация по чл.201, но ни обясниха от ТД на НАП, че не е точната. Как да декларираме изплатените ликвидационни дялове и внесения данък върху тях?Трябва ли получателите на дохода да го декларират в годишната си декларация и в кое приложение, и след като удържания данък е 5% няма ли да възникне данък за изравняване до 10%?


Отговори

  • Здравейте,

    ЗДДФЛ свършва с чл. 86. Което означава, че декларацията Ви по чл. 201 всъщност е била по ЗКПО. Но след като доходът се реализира от физически леца, то декларирането следва да бъде по реда именно на ЗДДФЛ, а там това е декларацията за окончателен данък по чл. 55.

    Физическите лица, получили тези ликвидационни дялове, не са длъжни да довнасят ДОД, нито да подават годишна данъчна декларация. Затова и данъкът от 5% се нарича окончателен - след като фирмата го е удържала и декларирала, физическото лице няма никакви задължения и отговорности по този въпрос.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->