И Костадинова И Костадинова Потребител

Платени данъци от наемател ЕТ на 6 месецаНаемодател - физическо лице (пенсионер), наемател - ЕТ, договор за наем с ежемесечно плащане на наема. Факт - двукратно платен ав. данък за 2011 - за първи 6 мес. през юли 2011, за втори 6 мес. през януари 2012, данъкът е платен от името на наемодателя (във вносната бележка са вписани неговите име и ЕГН). Попълвам данъчна декларация и установявам нередности, за които наемодателят не носи отговорност (моля, потвърдете).

Въпрос - при тези обстоятелства, как да попълня декларацията от името на наемодателя така, че той да е изряден, а декларацията да е вярна и да отговаря на закона?

Предполагам, че ЕТ трябва да издаде сметки за изплатени суми и служебни бележки.

Въпрос - колко да са на брой и с какво съдържание да са (да отговарят на двете данъчни вноски, по-горе, като брой, дати на внасяне, суми и периоди или да се съставят поотделно за всеки месец)?

Наемател - фризьор - договор за наем, където фигурира само ЕГН.

Въпрос - самоосигуряващо лице ли е, трябва ли да има и да представи ЕИК/булстат и да издава сметки за изпл.суми и служ.бележки?

Моля да потвърдите, че горните наематели са длъжни да плащат ав.данък ежемесечно, а не на 3мес. или 6мес.

Много ще съм Ви благодарна, ако ме упътите и извадите от тази лутаница!

И.К.Отговори

 • Здравейте,

  По първия въпрос - не се сещам за коя декларация говорите. Иначе сте права, че наемателя ЕТ трябва да издава служебни бележки за удържания авансов ДОД на наемодателя. Освен това ЕТ е в нарушение за това, че при ежемесечно плащане на наем е удържал и плащал ДОД само два пъти в годината. При това положение, както и да издадете служебните бележки, все сте си в нарушение и дължите лихви за забава.

  По втория въпрос - Вие следва да знаете най-добре какъв е осигурителният статут на този фризьор, но по принцип - да, очаква се той да е самоосигуряващо се лице. Ако е такъв, трябва да удържа авансовия ДОД за доходите от наем и да издава служебни бележки.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Става въпрос за год.дан.декл-я по чл.50 от ЗДДФЛ, която попълвам от името на наемодателя, като частно лице.Моля да коментирате факта, че ЕТ - наемател е внесъл данъка от името на наемодателя (правилно или неправилно).
  Фирмата е в нарушение, за което наемодателят не би могъл да отговаря (вярно или невярно). Въпросът ми касае правилното попълване на декл-та от наемодателя и какви по брй и съдържание служ.бел. да изисква от ЕТ.
  Благодаря
 • Извинявайте за настоятлността ми, но дали бих могла да получа отговор и напътствия след уточненията, които направих?
 • Правилно е, че ЕТ трябва да удържа и внася данъка.
  За невнесен ДОД има солидарност отговорност от ЕТ-то и наемодателя. Ако ЕТ-то е удържало данъка, само то носи отговорност.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->