Василена Петрова Василена Петрова Потребител

Попълване на Данъчна декларация по чл.92 от ЗКПОПри попълване на ГДД по чл.92 за 2010 г. с размера на печалбата съм покрила загуба от минали години и нямам данък за внасяне по декларацията. Имам записан по дек.надвнесен данък за приспадане. На 31.12. 2010 г. преди попълване на дан. дек. не съм пуснала счетоводна операция 123/452 за намаляване размера на надвнесения данък и размера на печалбата. Тази година ситуацията е същата.

1. Трябва ли да се пуска опер.123/452 за 2010 и 2011 г. и къде ще се отрази по дан. дек., след като с размера на печалбата (прихода от дейността-разхода) в дек.посочвам печалба, с която приспадам загуба от минали години?

2. Как да оправя справка 4 от дан.дек. за 2010 г ако намаля печалбата с начисления данък?

3. Ако не пускам опер.123/452 нарушение ли е?

Предварително Ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Препоръчвам да се свържете директно с нас, тъй като във въпросите Ви неясни или неуточнени моменти.

  И все пак осчетоводяването на въпросната кореспонденция 123/452 е задължително от гледна точка на коректно счетоводно отразяване и представяне на верни финансови отчети, а не по силата на някакъв данъчен закон. Освен това опасявам се, че има объркване между различните видове печалби, с които се работи. Така например счетоводната печалба преди данъци (т.е. преди изчисляването на корпоративния данък) е отправната точка за попълването на ГДД по ЗКПО; данъчната печалба (или загуба) е въпросната счетоводна печалба преди данъци, но коригирана с данъчните разлики; а счетоводната печалба (загуба) след данъци е онази, която се отрязява в баланса на предприятието като текущ финансов резултат.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->