Антон Дончев Антон Дончев Потребител

Безвъзмездно получени стоки за мостриЗдравейте, бих искал да попитам за следния случай:

Фирма регистрирана по ДДС получава безвъзмездно от страна членка на ЕС, стока за мостри в търговски обект. За стоката е издадена фактура (invoice) с количествата и единичните цени на стоките, като съответно въпросната фактура няма да се плаща на доставчика.

Как би следвало да се осчетоводи въпросното безвъзмездно придобиване от тази страна членка на ЕС?Отговори

  • Здравейте,

    Моят отговор относно коректното осчетоводяване би бил: никак. Не е нужно да осчетоводявате тази фактура. Още повече, че не е ясно защо изобщо Ви е била издадена, след като не дължите плащане.

    Възможно е на други места да срещнете подхода, при който едновременно се отчитат разход (за рекламни материали) и приходи (дарения, финансирания). Според мен обаче, когато става въпрос за нормална търговска практика по предоставяне на мостри, такъв подход е излишен и създава повече объркване във финансовия отчет, вместо да го прави по-информативен.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->