Мирослав Мирчев Мирослав Мирчев Главен счетоводител

Погиване на отдаден под наем ДМАЗдравейте,

Дружеството ни отдава под наем ДМА за период от три години. В резултат на лошите метереологични условия в района - силно застудяване, актива погива. Бих искал да задам следните въпроси:

- разходите свързани с демонтажа на погиналият актив следва ли да осчетоводят като разчет със затраховател и налице ли е право на данъчен кредит?

- при предаването на погиналият актив за скрап, следва ли наемодателят да издаде фактура с начислен ДДС, и да се признае като приход, или разчет със застраховател?

- разходите от кого следва да се покрият - от наемателя, или от наемодателя? Застраховката е на името на наемодателя, и съответно премията е префактурирана на наемателя.

Благодари Ви!
Поздрави,
Мирослав МирчевОтговори

  • Здравейте,

    Въпросите, които сте повдигнали, макар и да касаят осчетоводяване на стопански ефекти, са всъщонст от правно естество. Препоръчвам да се свържете директно с нас за получаването на правна консултация.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->