Дани Дани Потребител

Декларация по чл.50 от ЗДДФЛФизическо лице Х през 2007 г. сключва лизингов договор за покупка на автомобил с лизингова къща. От 2007 г. до м. януари 2011 г. лицето е заплатило на лизинговата къща лизингови вноски в размер на 20000 лв. и остава 1 вноска до окончателното изплащане на лизинга. През м. януари 2011 г. физическото лице Х решава да прехвърли лизинговия договор на физическо лице У, за което физ. лице У му плаща 9000 лв.

Въпросът ми е доходът, получен от физ. лице Х, облагаем ли е? Ако "Да", в кое Приложение и в коя Таблица на Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011г. трябва да се включи?Отговори

  • Здравейте,

    Считам, че този доход е облагаем, тъй като не е изрично посочен сред необлагаемите доходи. Доходът попада в обхвата на доходите от други източници и следва да се декларира в Приложение 6 на ГДД по ЗДДФЛ.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->