Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Отписване на задължения към доставчициЗадължително ли е да се отпишат задълженията към доставчици след изтичане на 5 годишния срок?Отговори

  • Здравейте,

    Зависи за какви цели. Счетоводно не сте длъжни да ги отписвате (дори по-точно казано - не трябва), ако давностният срок всъщност все още не е изтекъл поради негови спирания и прекъсвания или възнамерявате все пак да си платите тези задължения към доставчиците Ви.

    За целите на данъчното облагане по ЗКПО обаче с изтичането на 5-годишния срок се счита, че има реализиран облагаем приход, независимо от това дали ще отпишете задължението или не.

    Поздрави,
    Пламен Донев

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->