Красимр Петров Красимр Петров Потребител

Кой подава ГФОПри положение че не упражнява дейност, а има недвижим имот, подаваш ли декларация ГФО към агенцията по вписванията?Отговори

 • Каква правна форма е фирмата?
 • ET ли е?
 • Ако е едноличен търговец и не подлежи на независим одит не подава.ООД,ЕООД и т.н. подават.
 • Здравейте,
  в Агенцията по вписванията се публикуват годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността, когато се изготвят такива.
  В Търговският регистър към Агенция по вписванията се публикуват чрез заявяване и представяне отчетите на:
  а) едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
  б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
  в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;
  Юридическите лица с нестопанска цел определени за осъществяване на общественополезна дейност публикуват своите отчети чрез Централния регистър при Министерството на правосъдието - в срок до 30 юни на следващата година;
  Всички останали предприятия публикуват своите годишни финансови отчети чрез икономическо издание или чрез интернет - в срок до 30 юни на следващата година.
  Предвид на това, че не сте пояснили за какво дружество се отнася Вашето питане, ще отговоря най-общо по въпроса с изготвяне на ГФО. Всички дружества са задължени да изготвят ГФО, в зависимост от вида на дружеството и неговите показатели може да се прилагат различни счетоводни стандарти, да се изготвят съкратени финансови отчети или само специфични регистри - книги, чрез които се определя финансовия резултат.
  Декларирането на дейността и отчетите пред приходната администрация пък са съвсем друга тема.
  Всички юридически лица, независимо дали са извършвали или не дейност през годината са задължени да подават годишна данъчна декларация пред НАП. За ЕТ, ако не е извършвана дейност през година не се подава годишна данъчна декларация.

  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->