Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Промяна в амортизацииСчита ли се за промяна в счетоводната политика, ако досега на машини е начислявана амортизация 10 % (линеен метод), но поради увеличение на работата около два пъти започнем да начисляваме по голяма амортизация - до данъчно призантия размер от 30 % пак по линеен метод? Машините са на голяма стойност и в началото работата беше малко, поради което започнахме с 10 %, тъй като щяхме да генерираме големи загуби.Отговори

  • Здравейте,

    Не, това не е промяна на счетоводна политика. Съответно не е нужно да се връщате назад и да преизчислявате финансови и данъчни резултати за минали периоди.

    Вие сте направили промяна (актуализиране) на приблизителна счетоводна преценка, което има ефект само за бъдещи периоди. Освен това преценката Ви относно схемата на черпене на икономически изгоди от въпросния актив е икономически добре обоснована.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->