Александър Стойков Александър Стойков Гл.счетоводител

Данък при източника при разпределяне на дивидентМестно ЮЛ (ООД) е собственост на чуждестрано ЮЛ (австрийско) – 70% и на местно ЮЛ (ЕООД) – 30%. Австрийското дружество е местно лице за данъчни цели на Република Австрия, няма място на стопанска дейност в страната. С протокол от общо събрание на съдружниците е взето решение за разпределяне на дивидент за 2011 год.

Въпросът е свързан с начисляване данък при изтоника, в частност доходи от дивиденти. За частта, която ще получи местното ЮЛ е ясно, че данък върху дивидента не се начислява, тъй като доходът който ще получи ще се включи в годишната му декларация.

Въпросът е дали трябва да се начисли и удържи данък при източника за частта, която се изплаща на австрийското дружество и ако да – трябва ли да се подаде декларация по чл.201 от ЗКПО? Ако трябва да се начисли такъв данък не е ли това в противоречие със сключеното СИДДО между двете страни, където е определено, че данък върху дохода се удържа при получателя му т.е. австрийското дружество?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Не трябва да удържате данък при източника за доходите от дивиденти на австрийското дружество. Тези доходи са освободени от облагане по силата на самото ЗКПО, така че не е нужно прилагането на СИДДО.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->