Ваня Стоянова Ваня Стоянова Потребител

Допълнителни вноски от собственик на ООД по чл. 134 от ТЗЗдравейте,

Въпросът ми е свързан с данъчното третиране на Допълнителните вноски от собственик на ЕООД съгласно чл. 134 от ТЗ и отразяването им в Счетоводния баланс на дружеството.

Ситуацията е следната - новоучредено ЕООД започва дейност през 2010 г. с Основен капитал 10 лв., за закупуване на ДМА в дружеството не достигат финансови средства и собственика взема решение да внесе 26 000 лв. /които са доказани доходи на физическото лице, получени и декларирани дялове от прекратено участие в ООД/ като допълнителна вноска съгласно чл. 134 от ТЗ, като изрично в решението е посочено, че не се дължи лихва за това и срокът за възстановяване на сумата е 5 г. При изготвяне на ГФО за 2010 г. тази сума от 26000лв е посочена като допълнителни резерви, а не като други задължения.

Въпросите ми са следните:

1. Допусната ли е грешка при съставяне на Баланса за 2010 г. като е посочена допълнителната вноска от собственика на дружеството в Раздел Собствен капитал - Други резерви и ако е така как следва да се коригира това и къде в Баланса за 2011 е правилно да се отрази допълнителната вноска от собственика?

2. Спазено ли е данъчното законодателство , след като има решение при допълнителна вноска от съдружник /собственик/ по чл. 134 от ТЗ да не се начислява лихва?Отговори

  • Здравейте,

    Действително е допусната грешка в съставянето на Баланса за 2010 г. Сумата на тази допълнителна парична вноска трябва да се отрази сред пасивите на Дружеството (напр. Задължения към свързани лица, или подобно). Това е счетоводна грешка, която можете да коригирате за 2011 г. сега, в процеса на приключването на 2011 г.

    По отношение на липсата на лихви по допълнителната парична вноска от собственика, това е коректно за данъчни цели.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->