Galipso LTD Galipso LTD

Отсрочен данъкЗдравейте,

Актива по отсрочения данък начислен при загуба, намалява ли данък печалба през следващата година и как се отразява в ГДД? Дължимият данък печалба към бюджета е сумата приспадната ли с отсроченият данък или цялата сума?

Благодаря за отговора предварително.Отговори

 • Здравейте,

  Техническо по-правилно е да кажем, че размерът на бъдещи облагаеми печалби се намалява от натрупаните данъчни загуби. Този начин на представяне съответства точно на попълването на ГДД, за което питате. Иначе като счетоводен ефект приспадането на данъчната загуба ще се отрази върху актива по отсрочен данък по следния начин:
  Дт Отсрочени данъчни разходи (Най-често обаче директно 123)
  Кт Актив по отсрочени данъци

  Често в практиката можете да срещнете и следното:
  Дт Задължение за корпоративен данък
  Кт Актив по отсрочени данъци

  Макар последното осчетоводяване концептуално да не е напълно издържано, то същи би било приемливо, стига все пак ефектите в ОПР да бъдат коректно отразени.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->