Росица Петрова Росица Петрова Потребител

Осчетоводяване на ревизионен актИмам издаден РА на 29.07.2011 г. Акта не се обжалва. Сумите са както следва:

1.ДДС -37475.00 лв
2.Лихви ДДС - 11046.19 лв
3.КД- 18737.50
4.Лихви КД - 4267.48 лв

Правилни ли са следните стопански операции:

1.Неразпределена печалба/Разчети за КД - 18737.50
2.Други разходи/Разчети по ЗДДС - 37475
3.Разходи за лихви/Други разчети с бюджета - 15313.67

С лихвите и сумата на отказаният ДДС се преобразува финансовият резултат-къде се отразява в ГДД? Как се отразява намалението на неразпределната печалба в пасива на баланса и в отчета за собствения капитал?Отговори

  • Здравейте,

    Със втората и тратата счетоводни статии съм съгласен, а по първата бих ползвал по дебита директно Текуща печалба (загуба). ДДС-то ще ви бъде в увеличение в ГДД на шифър 7160, а лихвите на шифър 7180.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->