АНЕЛИЯ СТОЯНОВА АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА Д-ЦИЯ ФСД ,МДТ

Изплащане на дивидентиДо кога дружество може да вземе решение за разпределяне на печалбата от 2011 год? Дивидента може ли да се изплаща на части? При изплащането на дивидент на физически лица, може ли да се плаща над 15 000 лв в брой?


Благодаря предварително!Отговори

  • Може да разпределяте печалбата през цялата 2012 година. Изплащането на повече от 15 000 лв. в брой поражда задължение да го направите по банков път. Ако, обаче, разпределите дивидент за повече от 15 000 лв. с няколко протокол-решения от отделни събрания на съдружниците през годината и всяко едно от плащанията е под прага от 15 000 лв. то може да се извърши в брой, тъй като няма да се разглежда като част от обща парична престация
  • ako m.10.2011 e сменен собственика на ЕООД, мойе ли да се изплатят дивиденти за 2011 настария собственик.
  • На горния въпрос - считам, че не. Новият собственик придобива дяловете в дружеството заедно с всички права и задължения, свързани с тях. Това включва и получаването на дивидент от натрупани печалби преди датата на прехвърлянето на дяловете. Всъщност нормалното е цената на тези дялове да е изчислена, като се вземат предвид, наред с всичко останало, и тези натрупани печалби. В обобщение - дивидента го получава новият съдружник, а не старият.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->