Катя Стоянова Катя Стоянова Потребител

ОтписванеВ ОПР ми стоят суми по сметка 455 -к-т 428 лв и с-ка 454 д-т 132,лв. Това явно са неточно осчетоводяване в предходни години. Многократно е вземана информация от НАП и фирмата няма никакви задължения.

Посъветвайте ме по какъв начин да ги отпиша. Може ли чрез 122 с-ка?

И още едно питане -имаме неплатена фактура издадена на 31,03,2006 г. Може ли вече да бъде отписана, за да си намаля печалбата?

Благодаря!Отговори

  • Кое ви кара да мислите, че в НАП осчетоводяват непогрешимо? Единствено ревизия може да посочи има ли фирмата вземания и задължения или няма. Ако е изтекъл давностния срок ги отписвате през сметки:
    691 - отписани вземания
    791 - отписани задължения.
    Колкото до задължението от 31.03.2006 г., същото може да бъде отписано от 01.01.2012 г. нататък.
  • Няма значение какъв е шифърът на използваните счетоводни сметки, важното е, че става въпрос за други приходи или други разходи в ОПР. Не препоръчвам да използвате сметката за Неразпределена печалба от минали години (с-ка 122), тъй като това е редът за корекция само на фундаментални (т.е. съществени) грешки. А Вашите суми не ми се струват такива.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->