Pavlin Pavlov Pavlin Pavlov Manager

Облагане на стока с ДДС за фирмено и лично ползванеЕООД извършва търговска дейност и закупува продукти от Австрия (ВОП). Рядко, но все пак не непознат е случаят, когато закупен продукт се взима от склада на фирмата с цел лично ползване. На каква основа се плаща ДДС: на основа на цената на придобиване от Австрия (себестойност) или на пазарна стойност (цената, която се плаща на свободния пазар от потребителите)?


Отговори

  • Здравейте,

    Следва да начислите ДДС с протокол на база на стойността на придобиване на стоките. На практика това е същата стойност, върху която сте самоначислили ДДС при ВОП-а.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->