Julieta Ivanova Julieta Ivanova Потребител

Осчетоводяване на субсидииПрез 2011 год. ЕООД има платени субсидии по схема за единно плащане на площ и субсидии за агроекология. Как се осчетоводяват тези суми и облагат ли се с данък?Отговори

  • Към момента на постъпване на субсидията по банковата сметка, независимо за кой период се отнася, записвате:
    Дт 503 / Кт 705
    Нататък е ясно - данъкът ще зависи от финансовия резултат за годината, в която са получени субсидиите. Отделно те не подлежат на данъчно облагане.
  • В интерес на истината тези субсидии могат да се отчитат като приход и през предходната година (т.е. тази, за която се отнасят), още преди да са реално изплатени. Условие за това е да сте напълно сигурни, че ще получите субсидията и да можете надеждно да изчислите предварително нейния размер.

    Субсидиите подлежат на облагане по общия ред, но можете да ползвате данъчното облекчение за извършване на земеделска дейност.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->