Галина Найденова Галина Найденова Потребител

ОбезщетениеЗдравейте, работя в строителна фирма и имаме следния проблем.

Наш клиент ни съди за неспазване на срока по договор и на първа инстанция съда отсъжда да се изплати обезщетение в размер на 53 000,00 лв. Тъй като нямаме възможност да го изплатим, съдия-изпълнител ще продаде на търг наш обект (продукция).

Въпросите ми са следните:
1. Как ще се осчетоводи тази продажба от съдия-изпълнител и под каква цена не може да се продаде имота - себестойност, данъчна оценка или пазарна цена?
2. Как ще се осчетоводи тоова обезщетение - като извънреден разход или като разход за неустойка?
3. Как ще се документира всичко това?


Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  По реда на въпросите:

  1. Няма ограничение за цената, на която може да се осъществи продажбата. В крайна сметка цената ще бъде най-високата цена, посочена от победителя в търга. Осчетоводяването на продажбата (и съответното изписване на имота) се извършва почти по стандартния начин. Разликите са, че няма да има вземане от клиенти (а друг разчет) и няма да има начисляване на ДДС от Вашата фирма.

  Дт Разчет (напр. Разчети по съдебни спорове) - с цел да компенсирате това свое вземане от продажбата със задължението за обезщетение
  Кт Приходи от продажби на ДМА

  Дт Приходи от продажби на ДМА
  Дт Натрупани амортизации
  Кт ДМА

  Резултатът от тази продажба може да е печалба, а може да е и загуба.

  2. Това обезщетение не е в никакъв случай извънреден разход. Ще го отчетете като друг разход за дейността със съответната ползвана от Вас аналитичност.

  3. Задължение е на съдия-изпълнителя да документира продажбата на имота и да начисли ДДС, ако такъв изобщо е дължим по сделката.

  Поздрави,
  Пламен Донев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->