петя радева петя радева Потребител

Облагане на доходи от участие в изборна кампания 2011В кампанията избори 2011 год. получих възнаграждение за участието си в комисия по приемането на изборните книжа и материали - комисия по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс. При подаването на годишната данъчна декларация през 2012 год. за доходи получени през 2011 година трябва ли декларирам тези доходи и трябва ли за тях да внасям данък?

Изплатиха ми ги чисти, два пъти по 30 лв. както беше предвидено заплащането за членовете на тази комисия в решението на ЦИК. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс - (2) Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Но тази комисия в която участвах не е нито една от трите. Възнагражденията на членовете на тази комисия е определено в РЕШЕНИЕ № 1099-ПВР/МИ от 06.10.2011Отговори

  • Комисията по чл. 242 от ИК (или т.нар. "архиварска комисия") е комисия, създадена на основание същият ИК, според който възнагражденията на членовете на комисии са освободени от облагане по ЗДДФЛ, а осигуровките са за сметка на републиканския бюджет.
    А иначе въпросът ви е интересен. Нито в Решение № 1099-ПВР/МИ от 06.10.2011 на ЦИК, нито в становището на НАП № 20-00-186 от 19.07.2011 Относно: задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс ,няма нищо за горките хора от тези комисии.
    Като член на ОИК и действащ счетоводител считам, че по отношетие подаването на ГДД следва да сте приравнени на останалите видове комисии по ИК. Но си сгрува да се отправи едно питане до НАП и до ЦИК за да си попълнят пропуска.
  • Съгласен съм с колежката.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->