Daniela Vasileva Daniela Vasileva Потребител

Заем от собственик на ЕООДЗдравейте, през 2008 г. собственикът на ЕООД като ФЛ предоставя заем на фирмата си за срок от 1 година за покупка на финансови активи. Поради липса на достатъчно средства, заемът не е погасен за този срок, договорът се продължава през следващите години.

Към 2012 г. има непогасена част от предоставената сума през 2008 г., както и на начислени лихви по него.

В случай, че договорът се продължава с анекс всяка година, необходимо ли е след изтичане на 5 годишния давностен срок /позовавайки се на чл.46 от ЗКПО/, непогасеното задължение да се отпише, признавайки се за приход?

Възможно ли е кредиторът да се откаже от вземането си и със сумата да се извърши преобразуване на финансовия резултат в края на годината, в посока увеличаване на данъчната печалба?

Ако задължението се признае за приход, сумата следва ли да се има предвид при определяне на оборот за регистрация по ЗДДС?

Предварително Ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Не е нужно и не трябва да отписвате главницата по заема, тъй като няма изтичане на давностния срок за погясяването й.

  Независимо от това е напълно възможно кредиторът да се откаже от вземането си. Тогава вече имаме отписване на задължението при длъжника, което резултира в облагаем приход. С други думи, няма отделно преобразуване в ГДД, тъй като облагаемият резултат вече е увеличен със сумата на прихода.

  Подобен род приходи не влияе върху оборота за регистрация по ЗДДС, тъй като не представляват доставки по смисъла на ЗДДС.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->