Мария Иванова Мария Иванова Потребител

Данъчно третиране на покупката на домейн от трети страниБългарско юридическо лице, регистрирано по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС търгува с домейн имена. Домейн имената се купуватот трети страни (извън България и ЕС) и се продават на български физически и юридически лица. Същината на покупкатапредставлява придобиване на право на ползване на определено домейн име (например: napravisisam.com) за определенпериод (например една година), за което българското юридическо лице получава фактура (invoice).Въпроси:1. Предвид това, че правата за ползване на домейн имената се закупуват с цел продажба, как би следвало да сетълкуват за целите на ЗДДС - като стоки или услуги?

2. Кои разпоредби на ЗДДС би следвало да се имат предвид при отразяването на сделката в справката декларация идневниците за покупки и продажби. Начислява ли се и дължи ли се ДДС върху фактурната стойност за домейн имената?Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  1. От гледна точка на ЗДДС тези домейн имена се считат за услуги. За целите на класификацията дали нещото се придобива с цел последваща продажба не е релевантен критерий. Основният критерий е дали нещото има материалновеществена форма или не. Правата са нематериални активи, следователно услуги за ДДС цели.

  2. Правилата за услуги. Начисляването, фактурирането и декларирането на ДДС се извършва по общия ред, приложим за доставките на услуги. Това са облагаеми доставки и когато извършвате продажби към български клиенти, ДДС се дължи.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте,
  интересува ме дали придобиването на домейн, който в последствие ще се използва от сътоветната компания, може да се отчете като еднократен разход или трябва задължително да начислява разсрочена данъчна амортизация?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->