МЕХМЕД  ЧОЛАКОВ МЕХМЕД ЧОЛАКОВ Счетоводител

Начисляване на данък при източникаИмам Invoice от Турски доставчик за разходи за храна, такси, застраховки на техни специалисти извършени и в България и Турция, свързани с внедряването на счетоводен софтуер за нас в България.

Начислява ли се данък при източника в този случаи, и протокола за самоначисление на ДДС с каква ставка ще бъде?Отговори

  • Здравейте,

    Предполагам, че заплащате тези допълнителни разходи по силата на изрична клауза в договора Ви с турската консултантска фирма. Ако това е така, то тези суми могат да се третират като допълнителна част от дължимото възнаграждение по договора. В този смисъл те ще следват данъчното третиране на основното възнаграждение по договора.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->