Ирена Георгиева Ирена Георгиева Потребител

ДДС при представителство по ТЗЗдравейте,

Дължи ли се ДДС при договор за представителство, сключен по изискванията на ТЗ?

Фирма А (производител-търговец) има договор за представителство с фирма Б (представител). Фирма Б (представител) има право по договор да преговаря, проучва, съдейства и .......... с цел сключване на договори и сделки за доставка между фирма А (търговеца) и клиента. Фирма Б (представител) няма право да сключва договори от свое име и за сметка на фирма А, няма право да сключва договори от името на фирма А и за сметка на фирма А. Фирма А сключва договорите си за доставка директно с клиента, доставя, фактурира и начислява ДДС. Фирма Б получава възнаграждение Х % от оборота на реализираната продукция доставена до клиента въз основа на сключения договор между фирма А и фирма Б. Всички действия са в България.

Фирма Б не е регистрирана по ДДС и следва ли да се регистрира? Дължи ли ДДС за възнаграждението си фирма Б след като се регистрира по ДДС - възнаграждението на фирма Б(представител) е % от реализирания оборот за доставена продукция от фирма А до клиента и при фактурирането на клиента фирма А е начислила и внесла ДДС. Кое е реализиран оборот - сумата от доставена продукция до клиента по фактура без ДДС или сумата от доставена продукция до клиента с ДДС? Фирма А когато превежда възнаграждението на фирма Б трябва ли да го превежда с ДДС, начислено върху договорения % който е възнаграждение на фирма Б по договор? При получаване възнаграждението по договор, фирма А трябва ли да преведе на фирма Б % възнаграждението по договор + ДДС?

Благодаря Ви предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Комисионните приходи от агентските услуги са облагаем оборот. Когато фирма Б достигне облагаем оборот от 50 000 лв. за 12 месеца, тя ще бъде длъжна да се регистрира по ЗДДС. След това фирма Б ще трябва да начислява ДДС върху своите комисионни, а фирма А ще трябва да заплаща цената с ДДС. Относно начина на изчисляване на комисионната се прилагат точните формулировки в договора, сключен между фирмите А и Б, тълкувани съобразно целите на договора и волята на страните.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->