Преизчисляване на добавка по чл. 9 от ЗПГРРЛ

Публикувано на: 09.04.2012

Писмо Изх. № 91-01-27 от 20.01.2012 г. на НОИ

Относно: Преизчисляване на Добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, Считано от 1 Януари 2012 год.

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед № 48 от 19.01.2012 г. Управителят на Националния осигурителен институт, на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с прилагането на чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ) определи средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2011 г. - 289,19 лв.

Всички добавки по чл. 9 ЗПГРРЛ с начална дата до 31.12.2011 г., включително изпратените с промените по пенсиите за м. март 2012 г. ще бъдат автоматично преизчислени от Главна дирекция "Информационни системи", на основание чл. 49б НПОС, считано от 1.01.2012 г. въз основа на средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2011 г. За новите размери на добавките ще бъдат изготвени разпореждания в два екземпляра – по ЕГН и пощенски станции.

Преизчислените добавки по чл. 9 ЗПГРРЛ и сумите за доплащане за месеците януари и февруари 2012 г. ще бъдат изплатени с ведомост обр. 7 за месец март 2012 г.

 

Приложение: РАЗМЕР НА ДОБАВКАТА КЪМ ПЕНСИИТЕ ПРЕЗ 2012 Г. ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА

Среден размер на пенсията за ОСВ за 2011 Г. 289.19 лв.

 

Период на пребиваване в затвори, ТВО, лагери

% от средната пенсия за ОСВ

Размер на добавката

до 6 месеца

30%

86,76 лв

6 до 12 месеца

31%

89,65 лв

12 до 18 месеца

32%

92,54 лв

18 до 24 месеца

33%

95,43 лв

24 до 30 месеца

34%

98,32 лв

30 до 36 месеца

35%

101,22 лв

36 до 42 месеца

36%

104,11 лв

42 до 48 месеца

37%

107,00 лв

48 до 54 месеца

38%

109,89 лв

54 до 60 месеца

39%

112,78 лв

60 до 66 месеца

40%

115,68 лв

66 до 72 месеца

41%

118,57 лв

72 до 78 месеца

42%

121,46 лв

78 до 84 месеца

43%

124,35 лв

84 до 90 месеца

44%

127,24 лв

90 до 96 месеца

45%

130,14 лв

96 до 102 месеца

46%

133,03 лв

102 до 108 месеца

47%

135,92 лв

108 до 114 месеца

48%

138,81 лв

114до 120 месеца

49%

141,70 лв

над 120 месеца

50%

144,60 лв

 

Период, през който са били интернирани, изселвани и заселвани по административен ред

% от средната пенсия за ОСВ

Размер на добавката

до 12 месеца

10%

28,92 лв

12 до 36 месеца

15%

43,38 лв

над 36 месеца

20%

57,84 лв

 

Лица, с висше или полувисше образование, които са били заставени да работят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство

% от средната пенсия за ОСВ

Размер на добавкa

независимо от продължителността на периода

5%

14,46 лвКоментари

Свързани документи с КСО

-->