Нина Нина Потребител

Авансов данък по ЗКПОСамо да попитам за сверка, за което предварително благодаря!

Фирмата ми излиза на печалба за 2011 год 32 000 лв. като нетните приходи са 104 000 лв. Съгласно ЗКПО не би трябвало да правя авансови месечни или тримесечни вноски, тъй като не надвишавам 200 000 лв. Правилно ли тълкувам закона?Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->