Ani Georgieva Ani Georgieva Потребител

Деклариране на доходи и осигуровки за земеделски стопанинЗемеделски стопанин - физическо лице (не производител) декларира ли субсидиите от Фонд Земеделие за стопанисваните площи, и подлежи ли на осигуряване?Отговори

  • Субсидията не подлежи на осигуряване.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->