Daniela Georgieva Daniela Georgieva Потребител

Фактура при спонсорствоЮридическо лице с нестопанска цел плаща спонсорство за организиране на мероприятие на друга фирма. Другата фирма трябва ли да издаде фактура за това спонсорство?

Те твърдят, че не трябва да има фактура, защото при тях го отчитат като дарение. В ЗДДС чл.113 пише, че може да не е издадена фактура, ако има безвъзмездна доставка и ако не е налице приспадане на данъчен кредит.

Моля Ви отговорете ми трябва ли да бъде издадена фактура?Отговори

 • Здравейте,

  Проблемът идва от там, че спонсорството не представлява отделна данъчна категория. То следва да се приравни или на заплащане за реклама (ако спонсорът получава такъв еквивалентен рекламен ефект), или на дарение (когато няма еквивалентна престация под формата на реклама).

  В случаите на дарение (както претендира Вашия контрагент) не се издава фактура. Всъщност никога надареното лице не издава фактура. Фактура по желание може да издаде дарителят, но тогава, когато дарението представлява вещ, а не пари.

  В случаите на реклама получателят на плащането е длъжен да издаде фактура.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • В случаите на реклама, получателят на плащането длъжен ли е да начисли ДДС в издадената фактура?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->