Даниела Мушева Даниела Мушева счетоводител

Купуване на дяловете на ЕООДЕООД закупува 100% от капитала на друго ЕООД. Капитала е 5 000 лв, закупуването е за 20 000 лв, тъй като има ДМА. Какво представлява тази сделка, по кой счетоводен стандарт трябва да се работи и как се осчетоводява?Отговори

  • Здравейте,

    Сделката представлява бизнес комбинация, стандартите са съответно НСС 22 или МСФО 3, а осчетоводяването в индивидуалния отчет на инвеститора е:
    Дт Инвестиция / Кт Пари - 20 000 лв.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->